Project

Hartveilig Lunetten: AED-netwerk in de wijk

Geplaatst op 29 september 2021, 17:19 uur

Het Diakonessenhuis en de samenwerkende bewonersinitiatieven in Lunetten zorgen samen voor een dekkend netwerk van AED’s in de wijk. Op 9 locaties in de wijk worden er in september en oktober 2021 AED’s opgehangen die straks 24 uur per dag bereikbaar zijn voor de Burgerhulpverleners die een reanimatietraining hebben gehad en zich aangemeld hebben bij Hartslag Nu.

Toelichting

Elke dag krijgen 40 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand. De overlevingskans is het grootst als iemand binnen 6 minuten reanimeert en een AED aansluit. Als elke minuut telt, is snelle hulp van levensbelang.

Een dekkend netwerk van AED’s in de wijk maakt het mogelijk dat getrainde Burgerhulpverleners binnen 6 minuten na een 112-melding met een AED aanwezig kunnen zijn bij het slachtoffer. Snel handelen door Burgerhulpverleners overbrugt de tijd tot de ambulance er is en vergroot daarmee de kans op overleven met 50 tot 70%.

Het Diakonessenhuis, samenwerkende bewonersinitiatieven en actieve bewoners in Lunetten hebben – met steun van de gemeente Utrecht – de handen ineen geslagen om een dekkend netwerk van AED’s in de wijk te realiseren. Niet alleen de verschillende bewonersinitiatieven, maar ook voetbalclub DVSU, de winkeliersvereniging, de basisscholen en woningbouwverenigingen zijn aangehaakt. De helft van de kosten wordt gefinancierd door het Diakonessenhuis, de andere helft via een aanvraag van bewoners bij het Initiatievenfonds van de Gemeente Utrecht.

Op 9 plekken in de wijk komt een AED te hangen die 24 uur per dag bereikbaar is. De AED’s kunnen door getrainde Burgerhupveleners gebruikt worden als zij via HartslagNu gealarmeerd worden en naar iemand met een hartstilstand toegestuurd worden om hulp te verlenen. Onderdeel van het project is ook de training van Burgerhulpverleners. Op Wereldhartdag 2021 zijn in ieder geval 11 mensen die wonen en/of werken in de wijk getraind. Later dit jaar of begin volgend jaar volgt nog een keer een training voor belangstellenden.

De eerste AED van dit project is op Wereldhartdag, 29 september, met enig feestelijk vertoon in gebruik genomen. Op het Lunettense sportpark, thuishaven van DVSU, waren wethouder Eelco Eerenberg en bestuursvoorzitter van het Diakonessenhuis, John Taks, aanwezig om het belang van een dekkend netwerk van AED’s en de inzet van Burgerhulpverleners te onderstrepen. Zie ook dit nieuwsbericht.

Meer informatie  over het systeem waarmee Burgerhulpverleners worden opgeroepen lees je hier: HartslagNu.
Heb je ook interesse om een training Burgerhulpverlener te volgen, laat dan hier je gegevens achter: Hartveilig Lunetten.
Zodra er een volgende training in Lunetten gepland wordt, laten we je het weten.

Met dank aan BOL, Midden in Lunetten, ATV Utrecht Zuid, Lunetten Wil Wel, DVSU, Winkeliersvereniging Lunetten, KBS De Spits, OBS De Klim, PCS Op Avontuur, Portaal, Mitros, Woonzorg Nederland, Amerpoort, Wijkbureau Zuid, Volksgezondheid Gemeente Utrecht, Diakonessenhuis, Fuego en alle anderen die dit initiatief steunen.

Gewenst resultaat Een dekkend netwerk van AED’s in de wijk maakt het mogelijk dat getrainde Burgerhulpverleners binnen 6 minutenn na een 112-melding met een AED aanwezig kunnen zijn bij het slachtoffer. Snel handelen door Burgerhulpverleners overbrugt de tijd tot de ambulance er is en vergroot daarmee de kans op overleven met 50 tot 70%.
Illustration
 
Documenten

Beoogde locaties AED Lunetten
Deel dit:
1 project-update

Cees van den Brink

29-dec-2021 14:24
Project volgens planning

Stand van zaken december 2021
Alle 8 locaties waar een AED komt te hangen zijn bekend, afspraken met vertegenwoordigers van de verschillende locaties zijn gemaakt, de financiering vanuit verschillende bronnen is rond en naar verwachting worden de AED’s begin 2022 door de leverancier geplaatst.


0

Open de update in eigen pagina