Bericht

Geslaagde burgertop ‘groen’

Geplaatst op 10 oktober 2021, 21:42 uur
Illustration

Zaterdag 9 oktober vond de burgertop over het groen in Lunetten plaats. De burgertop is georganiseerd door actieve bewoners van Lunetten met ondersteuning van de gemeente.
Ca. 50 bewoners van Lunetten waren via loting geselecteerd om te praten over een aantal thema’s die betrekking hebben op het groen in Lunetten. De resultaten van deze ‘groentop’ worden verwerkt in het Groenontwikkelplan Lunetten (GOL).

Zaterdagochtend werd de groep bewoners welkom geheten in de theaterzaal van De Musketon door de dagvoorzitter Louise Boelens. Zij nam de deelnemers mee door het programma van de dag en peilde de stemming en verwachtingen. Vervolgens interviewde Elisabeth van den Hoogen Pamela Rusman en Cees van den Brink (werkgroepleden GOL) en Paul van Kan, de landschapskundige en ecoloog die het plan schrijft.

De deelnemers van de burgertop hadden al kennis kunnen nemen van het werk van Paul, want de ‘lagenkaarten’ die Paul gemaakt heeft waren in de hal van de Musketon te zien. Op deze lagenkaarten zijn o.a. natuurwaarden en cultuur-historische waarden in kaart gebracht.
Deze lagenkaarten zijn een belangrijk onderdeel van het GOL.

In het gesprek werd de achtergrond van het GOL geschetst, werd gesproken over hoe het GOL een plek krijgt in het gemeentelijke beleid en werd duidelijk op welke manier de bewoners invloed hebben op de inhoud van het GOL.
Om 11 uur werd de groep ingedeeld in 5 groepen en was het tijd om op pad te gaan. Elke groep ging de wijk in met een eigen thema en met een gespreksleider en een themadeskundige. Afhankelijk van het thema werden per groep verschillende locaties in het groen bezocht.

Rond 13 uur werden alle groepen terugverwacht en was het tijd voor de lunch. Aansluitend werden de indrukken die opgedaan waren tijdens de wandeling in de wijk per groep verwerkt tot concrete suggesties en aanbevelingen. Elke groep kreeg vervolgens de gelegenheid om de uitkomsten te presenteren aan de zaal en vragen uit de zaal te beantwoorden. Tussen de 5 presentaties door kwam wethouder Lot van Hooijdonk aan het woord. Zij vertelde over hoe het Groenontwikkelplan Lunetten mooi past in de ontwikkelingen die in Utrecht spelen en om die reden op steun vanuit de gemeente kan rekenen. Vanuit de gemeente is de toezegging gedaan dat het Groenontwikkelplan Lunetten de basis zal vormen voor groenonderhoud in de wijk. Tegelijkertijd is het GOL een mooie tool om nieuwe ontwikkelingen te toetsen.

Nadat alle groepen hun input hadden terugkoppeld, was het tijd voor de afronding. Namens de gemeente beantwoorde Anouk Teuns nog de vraag hoe het Groenontwikkelplan Lunetten een plek gaat krijgen in het gemeentelijk beleid, waarbij ze aangaf dat hoe meer draagvlak er vanuit de wijk is voor ideeën die in het groenontwikkelplan opgenomen worden, hoe groter de kans is dat een idee ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

Paul van Kan vertelde hoe hij de input van de Burgertop gaat verwerken in het Groenontwikkelplan en Cees van den Brink vroeg aan de aanwezigen of zij ook zin zouden hebben om actief met het Groenontwikkelplan aan de slag te gaan. Afspraak is in ieder geval dat de deelnemers van de Burgertop nog een terugkoppeling krijgen als hun input is verwerkt en dat het hele Groenontwikkelplan t.z.t. gepresenteerd gaat worden aan de wijk.

De organisatoren kijken terug op een geslaagde Burgertop, de tweede al in Lunetten. Ook deze keer levert deze nieuwe vorm van democratie (nl. deliberatieve democratie) een mooi resultaat op waar bewoners en gemeente samen praktisch mee aan de slag kunnen.

Meer informatie over het bewonersproject Groenontwikkelplan Lunetten vind je hier: Groenontwikkelplan Lunetten.

 

De burgertop werd georganiseerd door de werkgroep Inclusie, voortgekomen uit het project Buurtbudgetten, i.s.m. de gemeente. Praktische ondersteuning (dus dank aan...) op de dag zelf werd verzorgd door Marieke en Alex (lunch), Willem (koffie & thee), Robert Jan & Jan-Berno (licht & geluid), Fidel, John, Jeanet, Theo (leden van de werkgroep inclusie), Pamela, Peter, Tamira, (leden van de werkgroep GOL), Martin, Hans, Alex, Clara en Pascal (experts), Liesbeth, Martine (draaiboek) en Paul (samensteller GOL). Speciale dank aan Louise Boelens en Elisabeth van den Hoogen die alle gesprekken en interviews in De Musketon in goede banen wisten te leiden én aan alle deelnemers die door mee te doen met deze burgertop hun betrokkenheid bij de wijk hebben getoond.

Deel dit: