Bericht

Lunetten Zesde Zusterpark in Utrecht

Geplaatst op 14 maart 2022, 08:08 uur
Illustration

Zondag 13 maart was een belangrijke dag voor het groene Lunetten: we hebben ons uitgeroepen tot Zusterpark van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Met de onthulling van een bord bij de door bewoners beheerde salamanderpoel in Park De Koppel maken de bewoners Lunetten een duidelijk statement over de waarde die het groen van Lunetten heeft.

‘Bewoners koesteren en ontwikkelen het groene Lunetten. Als een groene stapsteen tussen stad en landschap zijn we onderdeel van de groene loper die ons verbindt met Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Daarom zijn we een Zusterpark.‘ 
Zie ook: Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug: Zusterparken
 
De conclusie van de burgertop in 2017 was dat bewoners willen wonen in het groene park Lunetten. De bewonersbetrokkenheid bij het groen en bij de natuur in Lunetten is altijd al groot geweest en stamt al van voor de bouw van de wijk. Decennialang hebben bewoners zich ingezet vóór en bemoeid mét de natuur in Lunetten. Het originele door bewoners vastgestelde Integraal Groenplan Lunetten uit 2004 is jarenlang de leidraad geweest voor het onderhoud van het groen in de wijk. 

Nieuwe ontwikkelingen en bedreigingen hebben bewoners ertoe gebracht een nieuw Groenontwikkelplan op te stellen, waarin o.a. de natuurwaarden van het groen in de wijk zijn vastgelegd en waarin ideeën voor recreatieve invulling en mogelijke klimaat adaptieve maatregelen zijn opgenomen. Samen met de gemeente kijken bewoners hoe deze ideeën omgezet kunnen worden in concrete resultaten die de groene waarden van de wijk Lunetten versterken. 
Tegelijk is Lunetten alert op ontwikkelingen die die groene waarden kunnen aantasten, zoals het nog altijd niet afgewende gevaar van de snelwegverbreding en de bestuurlijke verkenning van een HOV-tracé door park De Koppel.

Genoeg reden dus om het groen in Lunetten voorop te zetten en ontwikkelingen te toetsen aan de uitgangspunten die in de omgevingsvisie voor Lunetten en in het Groenontwikkelplan zijn vastgelegd. Door zich te verbinden met andere Zusterparken en met Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug benadrukken we als bewoners van Lunetten dat het behouden en mee laten groeien van groen met andere ruimtelijke ontwikkelingen noodzakelijk is voor het leefbaar houden van onze wijk en stad. 
Met dit statement geven we als bewoners van Lunetten vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen een signaal af: hou het groen in Lunetten in ere en betrek bewoners bij plannen die impact hebben op de leefbaarheid in onze mooie wijk!

Dank aan alle andere parkmakers en de betrokken bewoners van Lunetten!
Meer info: De Nuk: Lunetten zesde zusterpark in Utrecht

Foto’s o.a. van Fleur Wiersma.

Deel dit: