Update

Update: status GOL, boombanken & zusterpark

Geplaatst op 16 oktober 2022, 20:35 uur
Project volgens planning

Inmiddels is het eindconcept van het Groen Ontwikkelplan Lunetten gepubliceerd: zie eindconcept GOL Nu kan iedereen in Lunetten en daarbuiten kennis nemen van wat twee jaar inventarisatie en vastlegging opgeleverd heeft.
De deelnemers aan de Groentop (oktober 2021) krijgen krijgen hiermee nog de gelegenheid om feedback te geven en te laten weten of hun input goed is verwerkt.
Als de laatste puntjes op de i gezet zijn, kunnen we verder met de volgende stap: het verankeren van het GOL in het gemeentelijke beleid. Samen met vertegenwoordigers van de gemeente kijken we hoe we dit gaan vormgeven.

Ondertussen staat er niets in de weg om aan de slag te gaan met de ideeën en palannen die in het GOL beschreven zijn. Een eerste tastbaar resultaat is al zichtbaar: de boombankendriehoek in het Beatrixpark, een plek om met elkaar te bomen over het groen in Lunetten en een van de wensen die de afgelopen twee jaar naar voren is gekomen. De boombanken, gemaakt door Tafelboom, markeren niet alleen de totstandkoming van het Groen Ontwikkelplan Lunetten, maar staan ook symbool voor de aansluiting bij de beweging van de Zusterparken: groene locaties in de stad die met elkaar verbonden worden door actieve bewoners en die een groene loper vormen naar de Utrechtse Heuvelrug.

Het ‘bomen’ bij de boombanken heeft ook al plaatsgevonden: een aantal deelnemers van de Groentop die aangegeven had actief met het groen in Lunetten bezig te willen gaan kwam onlangs bij elkaar en besprak met elkaar een aantal ideeën uit het GOL.

Bomen over het groen in Lunetten kan binnenkort ook bij de bijeenkomst over het GOL die we binnenkort gaan organiseren. Je krijgt dan ruim de gelegenheid om je vragen over het GOL te stellen.

Deel dit: