Bericht

Reactie op voorgenomen plaatsing Zeelandschap in Beatrixpark

Geplaatst op 5 juli 2023, 16:43 uur
Illustration

N.a.v. de voorgenomen plaatsing van het kunstwerk Zeelandschap in het Beatrixpark heeft een aantal betrokken bewoners een zienswijze geschreven die maandagavond in concept-vorm bij de gemeentelijke projectgroep is aangeboden. Maandagavond werd duidelijk dat er grote zorgen zijn over de aantasting van de natuur- en cultuurhistorische waarden en de beleving van het landschap.
Inmiddels heeft ook Eline van Veen op dit platform een goed onderbouwde reactie geschreven waarin ook de conclusie is dat het kunstwerk niet op deze locatie thuishoort. Zie kunstwerk zeelandschap in beatrixpark

In de bijlage bij dit bericht vind je de reactie die door een aantal bewoners opgesteld en ondertekend is en die aan de gemeente aangeboden wordt.
Tegelijk wordt bij de gemeente gevraagd wat de formele procedures zijn en op welke manier de inbreng van de bewoners meegewogen wordt in het advies aan de gemeenteraad.

Goed om te weten is dat de procedure voor de vergunningsaanvraag al wel gestart wordt, ook al is er nog geen advies aan de gemeenteraad en ook al beslist die pas na het zomerreces. Argumentatie is dat anders de planning niet gehaald wordt, wat er dan wel erg vanuit gaat dat het kunstwerk in het Beatrixpark geplaatst wordt. Formeel zal daar dan ook bezwaar tegen aangetekend moeten worden, want als de vergunning eenmaal verleend is, wordt het wel erg gemakkelijk om het plan voor plaasting van het kunstwerk in het Beatrixpark door te drukken.

Uiteraard zijn we ons als initatiefnemers voor deze zienswijze ervan bewust dat je ook anders kunt kijken naar de komst van dit kunstwerk. Het staat iedereen dan ook vrij om een eigen reactie in te dienen bij de gemeente.
Toch denken we aan de hand van wat in de Omgevingsvisie Lunetten en in het Groen Ontwikkelplan Lunetten is vastgelegd met betrekking tot het in stand houden van de waarden van het Lunettense landschap de voorgenomen locatie niet geschikt is voor de plaatsing van dit kunstwerk en dat het goed is om een alternatieve locatie te zoeken.

Mocht je deze zienswijze onderschrijven en dit kenbaar willen maken bij de gemeente, stuur dan zelf korte een e-mail naar de gemeente waarin je verwijst naar deze zienswijze. Je kunt je reactie mailen naar: kunstinopenbareruimte@utrecht.nl

Inmiddels is er op AD.nl ook een artikel over dit onderwerp verschenen (let op: betaalmuur):
buurtbewoners bezorgd om dumpen kolossaal kunstwerk n beatrixpark dit schaadt het landschap

Deel dit:
7 reacties

paul broekman

Ik ging als parkgebruiker vrij onbevooroordeeld naar de bijeenkomst op 3 juli. De opmerkingen van de meeste deelnemers deden mijn mening vormen. Ik ben er ook op tegen. Ook als beeldend kunstenaar die grote toegepaste kunstprojecten heeft gedaan in Nederland en buitenland. Derhalve Ik heb een bezwaa lees meer
do 13 juli 2023 08:52

Marcella Dorigo

ik heb hier mijn mening gedeeld over het plaatsen van het kunstwerk. Ik vraag me af waarom dit bericht is verwijderd.
Is het omdat ik positief reageerde op het plaatsen van het kunstwerk?
Ik had het op zijn minst gewaardeerd als ik in kennis was gesteld, met de reden.
groet Marcella Dorig lees meer
za 15 juli 2023 12:00

bericht verwijderd

Jochem Hogenhuis

Dank voor dit initiatief. Ik ben het helemaal met jullie eens en heb daarom een petitie aangemaakt om de zienswijze naar de gemeente kracht bij te zetten. Mee eens? graag ondertekenen en doorsturen. Hier is de link:
za 8 juli 2023 20:45