Laatste 4 projectupdates

Cees van den Brink

Project volgens planning

Stand van zaken december 2021
Alle 8 locaties waar een AED komt te hangen zijn bekend, afspraken met vertegenwoordigers van de verschillende locaties zijn gemaakt, de financiering vanuit verschillende bronnen is rond en naar verwachting worden de AED’s begin 2022 door de leverancier geplaatst.

0
Open de update in eigen pagina

Cees van den Brink

Project volgens planning

Donderdag 3 februari zijn er weer 4 AED’s geplaatst in het kader van Hartveilig Lunetten. Daarmee is de realisatie van een dekkend netwerkvan AED’s weer een stap dichterbij gekomen.
Het streven is dat de resterende AED’s in dit project in het eerste kwartaal van 2022 geplaatst worden.

Naast de AED di...

lees meer
0
Open de update in eigen pagina

Cees van den Brink

Project volgens planning

In de meest recente Hallo! Lunetten staat op pag. 6 & 7 een artikel over Hartveilig Lunetten waarin een aantal bewoners aan het woord komt: Hallo! Lunetten 2-2022
Hallo! Lunetten wordt huis-aan-huis verspreid, maar mocht je geen exemplaar ontvangen hebben, dan liggen er o.a. in De Musketon nog exempla...

lees meer
0
Open de update in eigen pagina

Cees van den Brink

Project volgens planning

Dekkend netwerk AED’s: 7 uit 9!
Afgelopen week zijn er weer twee AED’s geplaatst. Daarmee komt het totaal aantal geplaatste AED’s binnen het project Hartveilig Lunetten op 7. Er resten dus nog 2 locaties waar een AED geplaatst moet worden. Het dekkend netwerk van AED’s in Lunetten is dus weer een sta...

lees meer
0
Open de update in eigen pagina