Bericht

Groen Ontwikkelplan Lunetten: terugblik 2021 en stand van zaken

Geplaatst op 29 december 2021, 18:14 uur

2021 was een belangrijk jaar in de totstandkoming van het Groen Ontwikkelplan Lunetten, waar bewoners sinds 2019 aan werken. Hoewel corona een hindernis vormde, lukte het om in 2021 de bewoners van Lunetten te raadplegen.

De voor het voorjaar geplande burgertop bleek vanwege corona niet haalbaar, maar met het creatieve idee van een wandelenquête konden de bewoners toch actief betrokken worden. De wandelenquête (zie Wandelenquête) leverde veel waardevolle informatie op én een beeld van welke kant het op zou moeten met het groen in Lunetten.

De resultaten van de wandelenquête werden door de betrokken landschapskundige en ecololoog Paul van Kan verwerkt in het concept Groen Ontwikkelplan Lunetten. Er bleven vragen over die die zich niet leenden voor de wandelenquête, maar die wel goed gebruikt konden worden voor de burgertop die in oktober alsnog georganiseerd kon worden (zie Burgertop).

Ook de burgertop leverde weer een schat aan informatie op, waarmee Paul van Kan het concept Groen Ontwikkelplan Lunetten verder aan kon vullen en kon verfijnen. In november gaf de stuurgroep van het GOL dan ook akkoord op het door Paul gepresenteerde concept, waarmee de eerste twee fasen van het project afgerond waren.

Fase 3
Met de feedback op dit concept kan Paul van Kan aan de slag met de afrondende fase. In deze fase staat nog een terugkomdag van de burgertop op het programma en wordt het concept Groen Ontwikkelplan Lunetten in een vorm gegoten die voor leken en specialisten een handvat biedt om er praktisch gebruik van de te maken. Op dit moment wordt in kaart gebracht wat er in fase drie precies moet gebeuren, zodat volgens afspraak de aanvullende subsidieaanvraag bij de gemeente gedaan kan worden.
De verwachting is dat het plan in februari zijn definitieve vorm nadert en dat dan ook de terugkomdag van de burgertop gepland kan worden (mits de dan geldende coronaregels dat toelaten).

Aan de slag?
Met de naderende afronding van het project draagt de stuurgroep het Groen Ontwikkelplan Lunetten straks niet alleen over aan de gemeente, maar ook aan de bewoners van Lunetten. Doel is nl. om een netwerk van bewoners te vormen dat actief aan de slag gaat met het groenontwikkelplan. Dat kan op verschillende manieren. We kennen natuurlijk de Natuurgroep die vooral uitvoerend bezig is met o.a. de salamanderpoelen en het wilgenknotten, maar met alle ideeën die er zijn met het groen in Lunetten is het ook handig als mensen projectmatig betrokken zijn of meer op overlegniveau met de gemeente. Over hoe dat groene Lunettense netwerk er precies uit moet gaan hebben we best ideeën, maar de ideeënvorming laten we graag over aan de wijkbewoners die hier actief mee aan de slag willen.

Tijdens de burgertop in oktober heeft een aantal deelnemers in ieder geval aangegeven ‘iets’ te willen doen. Om dat ‘iets’ nader te duiden en te inventariseren op welke gebieden Lunettenaren een rol willen spelen, wordt er in de loop van januari een inventarisatiesessie georganiseerd. Was je er niet bij op de top, maar wil je mogelijk wel actief worden in het Lunettense groennetwerk, reageer dan via het onderaan dit bericht vermelde e-mailadres.

Beatrixpark en Park De Koppel: Zusterpark
De parken in Lunetten staan niet op zichzelf, maar vormen een belangrijke stapsteen in de groene corridor die vanuit verschillende groene parken in de stad via Amelisweerd en Rhijnauwen verbonden is aan de groene Utrechtse Heuvelrug én aan Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Een verbinding die ook op de groentop door deelnemers onderkend werd. 

Tegelijk met de ontwikkeling van het Groen Ontwikkelplan Lunetten krijgt het idee van de Zusterparken steeds meer vorm (zie NPUH: Zusterparken). Parkmakers, o.a. op Rotsoord, op Hof van Cartesius, in Voordorp en in het Noordse Park hebben zich al verbonden aan dit verhaal, waarbij het groene landschap en de natuur een leidraad vormen bij toekomstige ontwikkelingen. Natuur en groen in een groeiende stad staan onder druk. Een gedeelde visie op het belang van groen, groene routes en het ervaren van rust in een stedelijke omgeving versterkt de positie van de afzonderlijke parken en groene plekken. Ook in Lunetten willen we, ook gezien allerlei ontwikkelingen, ons verbinden aan de Zusterparkgedachte. Ook daar kunnen we denkers en doeners bij gebruiken. 
Meer info over de verschillende zusterparken en parkmakers vind je hier: parkmakers & zusterparken.

Reageren, meedoen of meedenken? Reageer dan ook via het onderaan dit bericht vermelde e-mailadres.
Meer lezen over het Groen Ontwikkelplan Lunetten? Kijk dan op de projectpagina.

Illustration
 
Deel dit: