Laatste 8 projectupdates

Cees van den Brink

Project volgens planning

Update per 22/11/2020: aanpassing omschrijving project.

0
Open de update in eigen pagina

Cees van den Brink

Project volgens planning

Per 21 maart 2021 kunnen bewoners de wandel-enquête lopen door het groen van Lunetten:
https://lunetten.nl/message/58180/doe-mee-met-de-wandel-enqu%C3%AAte-voor-het-groen-ontwikkelplan-lunetten-

In een voorbereidende fase is geïnventariseerd wat we aan (bijzondere) natuur en cultuurhistorie in Lunett...

lees meer
0
Open de update in eigen pagina

Cees van den Brink

Project volgens planning

De wandel-enquête is nu een aantal weken in de lucht en kan door bewoners van Lunetten nog tot 1 juni ingevuld worden. Zie ‘Doe mee met de wandel-enquête voor het Groen Ontwikkelplan Lunetten!

Inmiddels is ook de concept Natuurwaardenkaart gepubliceerd (zie afbeelding). Deze concept natuurwaardenkaa...

lees meer
Documenten
0
Open de update in eigen pagina

Cees van den Brink

Project volgens planning

Na de inventarisatie voor de natuurwaardenkaart (zie https://lunetten.nl/message/59314/update-bij-groen-ontwikkelplan-lunetten) kan vanaf 21 maart tot 1 juni door wijkbewoners de Wandel-enquête gelopen worden (zie https://lunetten.nl/message/58180/doe-mee-met-de-wandel-enqu%C3%AAte-voor-het-groen-on...

lees meer
Documenten
2
Open de update in eigen pagina

Cees van den Brink

Project volgens planning

Vóór de zomer is de fase waarin de wandel-enqûete was uitgezet afgerond. In de daaropvolgende fase zijn de resultaten van de wandel-enqûete op een rijtje gezet. Op basis van de resultaten op een aantal thema’s zijn er conclusies getrokken die verwerkt worden in het Groen Ontwikkelplan Lunetten.

Daar...

lees meer
0
Open de update in eigen pagina

Cees van den Brink

Project volgens planning

Zaterdag 9 oktober vond de burgertop over het groen in Lunetten plaats. De burgertop is georganiseerd door actieve bewoners van Lunetten met ondersteuning van de gemeente en vormt mede de onderbouwing voor het Groen Ontwikkelplan Lunetten.

Lees hier meer: Burgertop 9 oktober 2021

0
Open de update in eigen pagina

Cees van den Brink

Project volgens planning

2021 was een belangrijk jaar in de totstandkoming van het Groen Ontwikkelplan Lunetten, waar bewoners sinds 2019 aan werken. Hoewel corona een hindernis vormde, lukte het om in 2021 de bewoners van Lunetten te raadplegen.

Lees hier de terugblik op 2021 en de actuele stand van zaken: Groen Ontwikkelpl...

lees meer
0
Open de update in eigen pagina

Cees van den Brink

Project volgens planning

Inmiddels is het eindconcept van het Groen Ontwikkelplan Lunetten gepubliceerd: zie eindconcept GOL Nu kan iedereen in Lunetten en daarbuiten kennis nemen van wat twee jaar inventarisatie en vastlegging opgeleverd heeft.
De deelnemers aan de Groentop (oktober 2021) krijgen krijgen hiermee nog de gele...

lees meer
0
Open de update in eigen pagina